Musztarda Kielecka

Sezon grillowy w pełni także duża część z was często zasiada ze znajomymi do degustacji wyrobów grillowanych. Bardzo często na stołach goszczą różnego rodzaju dodatki np. musztarda. Dziś kolejny produkt ze sklepowych półek wart polecenia. Musztarda wywodzi się ze starożytnego Rzymu. Powstała na początku naszej ery i od razu uznano ją za przyprawę o właściwościach…

Domowe kostki rosołowe

Dla wszystkich tych, którzy cenią sobie dobry smak i zdrowe składniki – przepis na domowe kostki rosołowe. Proste, smaczne i co najważniejsze – zdrowe! O tym co znajduje się w sklepowych kostkach rosołowych pisałem ostatnio. Obiecałem też, że napiszę jak zrobić swoje własne 'domowe’ kostki rosołowe, które swoim smakiem przewyższą wszystko, co można kupić w…

Czosnek – najlepiej na surowo

Czy czo­snek bę­dzie wkrót­ce prze­pi­sy­wa­ny na re­cep­tę? Ostat­nio po­ja­wi­ła się ko­lej­na na­uko­wa pu­bli­ka­cja za­chwa­la­ją­ca cu­dow­ne wła­ści­wo­ści tej po­spo­li­tej ro­śli­ny. Ba­da­cze, tym razem chiń­scy, od­kry­li, że je­dze­nie su­ro­we­go czosn­ku może zmniej­szyć nie­mal o po­ło­wę ry­zy­ko raka płuc. Licz­ne wcze­śniej­sze ana­li­zy udo­wod­ni­ły, że czo­snek za­po­bie­ga prze­zię­bie­niom, ob­ni­ża ci­śnie­nie krwi oraz po­ziom cho­le­ste­ro­lu, a także za­bi­ja bak­te­rie E….

Jedzenie sera może zapobiegać próchnicy

Je­dze­nie sera może za­po­bie­gać próch­ni­cy – ogło­si­li na­ukow­cy z Aca­de­my of Ge­ne­ral Den­ti­stry w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Jak to moż­li­we? Próch­ni­ca to cho­ro­ba za­leż­na od po­zio­mu pH w ustach. Gdy pH wy­no­si 6,5 i wię­cej, bak­te­rie próch­ni­czo­twór­cze są nie­ak­tyw­ne. Gdy spada po­ni­żej 5,5, ak­tyw­ność bak­te­rii ro­śnie (utrzy­my­wa­nie się kwa­śne­go po­zio­mu pH w ustach przez dłuż­szy czas…

Sklepowe kostki rosołowe

Od kostek rosołowych różnego typu i rodzaju uginają się sklepowe półki. Od dłuższego czasu jednak lekarze i dietetycy alarmują iż powinny one zniknąć z naszej diety całkowicie! Producenci kostek rosołowych, bulionów w proszku czy zupek instant zgodnie chcą nam wmówić, iż rozpuszczając taką kostkę w wodzie otrzymamy odpowiednik prawdziwego produktu. Telewizyjne reklamy mówią nam, że…

Miód czyli co Misie lubią najbardziej

O zdrowotnych właściwościach miodu nie trzeba nikogo przekonywać, jego pozytywny wpływ na nasz orgranizm znany jest od dawna. Czym się jednak kierować przy wyborze w sklepie ? Wielu z nas już dawno poszło po rozum do głowy i zamiast spożywać 'białą śmierć’ pod postacią cukru do herbatki dokładają łyżeczkę miodu. Dobroczynne dla zdrowia właściwości miodu…

Panga czyli ryba niezbyt zdrowa

Wiele osób wie, że ryby trzeba jeść, bo są zdrowe i zawierają wiele potrzebnych nam składników odżywczych. Niewiele osób natomiast wie, że popularną Pangę powinniśmy zostawić w sklepowej lodówce! Gdyby was spytać skąd pochodzi Panga podejrzewam, że większość z was nie miałaby zielonego pojęcia i odpowiedź, którą ewentualnie możecie udzielić to „ze sklepu”. Otóż Panga…

Kulinarne rewolucje

Kulinarne nie kuchenne. Artykuł nie będzie traktował o pani Magdzie ulepszającej czyjeś kuchnie, lecz o pani Kasi ulepszającej kuchnie wszystkich Polaków. Szczerze przyznając zanim poznałem panią Kasię jedzenie nigdy mnie nie zastanawiało w żaden sposób. Po prostu jadłem gdy byłem głodny nie zwracając uwagi na to co dokładnie w siebie wrzucam. Nie zwracałem najmniejszej uwagi…

Zdrowotne właściwości wiśni

Sezon na wi­śnie po­wi­nien trwać cały rok. Jest bo­wiem owoc o wspa­nia­łych wła­ści­wo­ściach zdro­wot­nych. Wiele osób woli jej słod­szą sio­strę cze­re­śnię, ale choć mają po­dob­ne cechy, wi­śnia jest o niebo lep­sza. Ostat­nio bel­gij­scy na­ukow­cy stwier­dzi­li, że picie szkla­necz­ki soku przed i po tre­nin­gu za­po­bie­gnie bólom mię­śni (po­pu­lar­nym za­kwa­som). Wi­śnia jest jed­nym z owo­ców „pier­wot­nych” –…